Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 

1. Download bản không cần cài đặt, có thể copy chạy Etax.exe  (18MB)

2. Download bản cài đặt đầy đủ ETAXSetup.exe  (120MB bao gồm cả video hướng dẫn)

3. Download trình ký ETAXSIGN.exe 

4. Hướng dẫn trực tuyến kê khai Thuế qua TVAN sử dụng phần mềm ETAX Xem Video 

Tiện ích khác
1. Download OpenOffice: OpenOffice 
2. Bộ gõ tiếng việt: Unikey40
3. Download : net framework 3.5 
4. Phần mềm xem file excel 2007 : download 
5. Phần mềm chuyển đổi Office từ 2007 sang 2003 : download 
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số